Covid-19, korona og smittevern

Smittevernplan for våre turer

Smittevernplan for Seil Norge AS

COVID-19 - Korona - 2021
Oppdatert pr. 15.2.2021

 

Vi har utarbeidet en smittevernplan for våre turer i dialog med kommuneoverlegen i Vega kommune, vår hjemkommune. Her er også våre generelle tanker rundt risiko ved gjennomføring og deltagelse på tur.
Det er viktig at du leser dette, forstår og godtar det som står der.

Kort fortalt så vil turene våre i sommer gjennomføres som normalt, men med skjerpet hygiene om bord og med tilpassing og regulering av interaksjon mellom båtene; mannskap på de ulike båtene møtes kun utendørs og med god avstand. 

Det viktigste er imidlertid at du ikke deltar dersom du ikke er helt frisk, og at du blir hjemme ved mistanke om smitte eller sykdom.
Det er det aller viktigste. 

Smitteutbredelsen av Covid-19 i Norge er nå lav og risikoen for å bli smittet i samfunnet generelt eller på seiltur er svært liten. Imidlertid finnes det en viss risiko og det er viktig at du som deltager er klar over denne risikoen og at du aksepterer den. 

Det er også greit å ha tenkt igjennom hva du og vi gjør dersom noen skulle vise seg å være smittet eller noen blir syke på en slik måte at vi må undersøke saken. Planen er da som følger; ved mistanke om smitte på båten i løpet av turen så vil denne båten settes i bero og i karantene til ett eller flere av båtens besetningsmedlemmer er testet for Covid-19 av sykepleier ombord, og prøver sendt til analyser. Ved negative test-resultater så kan båten fortsette å seile. 

Ved eventuelle positive test-resultater for en eller flere av mannskapene så må båtens samlede mannskap i karantene og turen er over for denne gang. Da seiler båten til Longyearbyen havn eller Tromsø havn, og alle reiser hjem hvert til sitt eller innlosjeres på hotell/pensjonat/sykehus, og vi vasker ned båten og prøver å få den klar til ny tur.

 

 

Smittevernplan for Seil Norge AS

COVID-19

 

Dette løser vi sammen!

Om bord på våre båter har vi ikke plass til å opprettholde smittefrie soner. Likevel det er viktig med godt smittevern på slike turer, både i form av hygiene og renhold, 
og viktigst av alt, at syke ikke deltar!

 

Hva gjør vi?

 • Fokus på smittevern og helse underveis
 • God hygiene og godt renhold
 • Begrenser kontakt mellom båtene på turene der vi seiler flere båter sammen.
 • Tilpasser felles aktiviteter slik at avstand kan holdes
 • Tilpasser rutiner for matlaging og servering
 • Har avtale med lokale legekontor for testing ved evt symptomer, og evt. kontroll av alle for feber før ombordstigning.Hva gjør du?

 • Bli bare med på tur hvis du er frisk. Ikke møt opp på brygga hvis du har luftveissymptomer, feber eller føler deg dårlig. Da er det dessverre ikke din tur denne gangen…
 • Før tur med oss ta en Covid-19 PCR test på ditt lokale legekontor/testsenter. Ta denne testen så nærme avreise som mulig, så testen er så fersk som mulig ved ombordstigning.
 • Før ombordstigning må alle deltagere bekrefte at de ikke har vært i kontakt med noen som har påvist Covid-19 de siste 14 dagene. Du bekrefter også at du vet hvilken risiko det innebærer å være på tur og hva du må gjøre dersom noen blir syke/mistenkt syke.
 • Hold tilstrekkelig avstand til personer utenfor din båt-gruppe.
 • Vask hendene. Sørg for god håndhygiene ved å vaske hendene regelmessig med såpe og vann eller alkoholbasert håndsprit.
 • Vær litt ekstra tålmodig. Unngå kø og trengsel.

 

Praktisk om bord.

 • Desinfeksjon og håndrens/antibac vil være tilgjengelig
 • Bruk mest mulig “personlig” utstyr ombord
 • I forbindelse med overnatting og deling av lugarer om bord, har vi sammen med kommunelegen vurdert det slik at det ikke er noen ekstra/ytterligere risiko når man allerede er i samme båt, slik at vi kan fordele lugarer som vanlig.
 • Tilpasset matlaging og servering. I byssa har vi som vanlig høye krav til hygiene og kvalitet, men tilpasser ekstra med bl.a. flere bordsettinger og vi benytter også uteområdene for bespisning hvis mulig, for å spre oss. 
 • Jevnlig vask og desinfisering av bordplater og øvrige flater som mange berører hyppig, for eksempel håndtak og rekkverk.
 • Bruk av toalett – Der det er flere tilgjengelige toalett, vil ulike lugarer tildeles faste toalett. Jevnlig vask og desinfisering av flater som mange berører, antibac tilgjengelig, bruk av engangs papirhåndklær.
 • Dersom noen får symptomer, isoleres/evakueres vedkommende så snart som mulig og resten av båten er i (hjemme-)karantene på båten (kan ikke delta i fellesarrangement med andre båter på land) til prøvesvar foreligger.
 • Ved negative testresultater så kan båten fortsette å seile. 
 • Ved eventuelle positive testresultater for en eller flere av mannskapene så må båtens samlede mannskap i karantene og turen er over for denne gang. Da seiler båten til nærmeste havn og alle reiser hjem hvert til sitt eller innlosjeres på hotell/pensjonat/sykehus, og vi vasker ned båten og prøver å få den klar til ny tur. 

Vi viser forøvrig til www.fhi.no for oppdatert og utfyllende informasjon om smitte, symptomer og smittevern.